Mua cổ phiếu theo mô hình Kim Tự Tháp

Đầu tiên, bạn phải chọn một cổ phiếu được đánh giá tiềm năng trở thành siêu cổ phiếu trong tương lai. Chờ đợi cổ phiếu này chạm tới điểm mua hợp lý. Hãy tính toán toàn bộ vị thế mong muốn mà bạn muốn mua ở cổ phiếu này.

Bước 1: Mua 50% vị thế (ở đây là 5,000 USD) khi giá vừa mới vượt qua điểm pivot. Hãy mua gần điểm pivot nhất có thể

Bước 2: Khi cổ phiếu tăng 2%-2.5% so với giá mua ban đầu của bạn (tức cũng chỉ tầm 2%-2.5% so với điểm pivot), bạn mua 30% vị thế (ở đây là 3,000 USD). Như vậy, bạn đã giải ngân được 80% vị thế mong muốn

Bước 3: Mua 20% vị thế còn lại (ở đây là 2,000 USD) khi cổ phiếu tăng thêm 2%-2.5% từ lần mua thứ hai, tức 5% so với lần mua đầu tiên của bạn (và bảo đảm cổ phiếu không vượt quá xa 5% so với điểm pivot).

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 8.8%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

vậy lần 3 - cp giảm 1 phát 7% thì sao bạn ui.

Cổ phiếu nào đó thiết lập điểm pivot rất khó giảm sàn ngay mấy phiên sau đó với điều kiện phải là công ty tốt. Nếu xảy ra như bạn nói thì cắt vì đó là pivot giả.

bạn xem DXG ngày 8/7 đi :smiley:

ngày 12/7 tăng 3%, ngày 15/7 tăng 3% trong phiên xong bị úp luôn cuối phiên, 2 ngày tiếp theo giảm luôn 10%. múc mô hình kim tự tháp như vậy là ko đúng rồi.

Sau 8/7 cổ phiếu lên 50% mà bạn? Trong quá trình tăng giá sẽ có những phiên giảm điểm, chỉ cần không giảm dưới MA 20 là vẫn an toàn

tùy chu kỳ, có chu kỳ break xong lịm luôn.

dig ngày 10/5 break vol to, các phiên tiếp theo đi viện

Dưới ma20 thì cắt nha b

phiên 10/5 mà bạn cũng gọi là break thì mình cũng bó tay

Dễ ăn nhỉ :sweat_smile:

1 Likes

DXG tuần sau vượt 30 rồi