Mùa covid thứ 5 ư?

thời gian trồi nhanh quá.
nhân tiện trải qua 4 mùa covid thì VNI phi từ 600 lên 1500. trong giai đoạn từ 600 lên 1500 đã bao lần hô sập … nếu có mùa covid thứ 5 hay thứ 6 thì VNI lên bao nhiu ae ?