Mua gì ngày mai #AAA

#AAA tích lũy nền siết chặt quá, Tenkan bắt đầu hướng lên từ ngày mai.
Quan sát vol dòng tiền lớn vào nữa thì khá uy tín. Đáng theo dõi