Mua : sợ nghỉ tết có tin xấu. Không mua : sợ sau tết lỡ tàu. Khó cho đội full cash

Nhận Định Thị Trường Ngày 8/2
Tăng Trong Nghi Ngờ
Gồng Lãi Chờ
UPTREND Lớn Sau Tết

Nghỉ