Mùa ‘vàng’ của ngành gạo

Năm 2023 được coi là năm bội thu của ngành gạo khi xuất khẩu gạo của Việt Nam tiến dần đến kỷ lục 8 triệu tấn sau 34 năm tham gia vào thị trường thế giới. Giá lúa gạo chưa bao giờ tăng cao đến thế. Hợp tác xã Tân Bình ( Đồng Tháp ) canh tác khoảng 600 ha lúa. Năm 2023, nông dân trong hợp tác xã đã có vụ mùa bội thu. Giá lúa gạo trong nước khởi sắc, nông dân thắng lợi chủ yếu nhờ động lực xuất khẩu sau khi Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu gạo, trong khi đó tồn kho thế giới lại đang có xu hướng giảm. Các doanh nghiệp cần theo dõi, bám sát thị trường này.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/mua-vang-cua-nganh-gao-20242775350700.htm

6 Likes