Múc asm ngay

ASM hiện tại đang được khung tuần ủng hộ xu hướng tăng, khung ngày có tích lũy chặt, khả năng bung mạnh thời gian tới là có cơ sở

Hôm nay ASM vừa vượt đỉnh ngắn hạn, nên có thể mua vào ngay

Mua ASM hiện tại: 12.400

SL: 11.300

TP: 16.100