Múc gì bây giờ

các bác cho ý kiến

bác xem hộ em ldg

:rofl: