Mức lãi suất đưa ra của LPB

Tiếp nối các tháng vừa qua, ngân hàng LienVietPostBank cũng giữ nguyên phạm vi lãi suất trong tháng 2/2022. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất vẫn là 6,99%/năm dành cho kỳ hạn 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ghi nhận vào ngày 8/2 cho thấy, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vẫn dao động trong khoảng 3,1 - 6,99%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh cuối kỳ với kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm mà ngân hàng huy động cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 3,1%/năm; tiếp đến là ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng với chung mức 3,4%/năm.

Cùng ổn định với mức lãi suất 4%/năm là các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng. Hiện tại, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank cao nhất là 6,99%/năm được triển khai cho kỳ hạn dài nhất - 60 tháng.


Khuyến nghị: Mua giá 23 ngày 26/1/2022
Trạng thái: nắm giữ 80%

Link tải dưới comment.
1

https://growthinvesting.page.link/aM8m