Múc ngay con FRT để 1 tháng kiếm 30% nào

Với tốc độ di chuyển ngược chiều của FRT so với VNi, dự kiến FRT sẽ cập bến 45-50 trong vòng 1 tháng, ACE mua vé lên tàu nào.

FRT hàng cô đọng, Tây bán xong là lên, trước mắt hướng về 35-37