Múc thôi...................múc múc múc...thắng trên mọi chiến trường

Tạm thời mọi bão tố đã tan và cả một bầu trời rực rỡ trước mắt đang mở ra…ai may mắn thì hôm qua ăn đk 15% trong ngày…múc

1 Likes

bao tiền để nâng CP ngân hàng, 1 ngân hàng gần 675 triệu CP…ôi ngân hàng, BĐS…Một ngân hàng chuẩn bị phát hành 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 25%

1 Likes