Muốn có Bánh Chưng nhân thịt thì đừng táng sàn nữa

Mã nào xuống thì thi nào táng sàn. Vậy thì nó lên thế méo nào được chán mấy bố quá

em nghĩ vấn đề là có chân gỗ chơi bẩn chất giá sàn 1 đống gây tâm lý