Muốn mở tài khoản chứng khoán Yuanta làm thế nào

tôi muốn mở tk ở Yuanta


AE môi giới Yuanta cho xin cái ID để nhập mở tk nhé
(upload://b45Dq3gOjLiJbWKlrtopH2iyY6j.jpeg)