MWG doanh thu 2 tháng đầu năm

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 25.383 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 1.077 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch LNST cả năm.

Doanh thu và LNST lũy kế tăng lần lượt là 17% và 8% từ nền so sánh rất cao của mùa Tết năm 2021. Ngoài ra, doanh thu và LNST trong 2 tháng đầu năm 2022 vẫn giữ được kết quả khả quan so với mức kỷ lục được ghi nhận trong quý 4/2021.

Cuối tháng 2/2022, MWG vận hành hơn 5.420 cửa hàng, bao gồm 976 cửa hàng TGDĐ, 2.038 cửa hàng ĐMX, 22 cửa hàng Topzone, 2.122 cửa hàng BHX, 205 nhà thuốc An Khang, 50 cửa hàng Bluetronics và 14 cửa hàng AVA độc lập.

Chiến lược xuyên suốt của MWG trong năm 2022 là tối ưu năng lực mua hàng và đầu tư cho các hoạt động thúc đẩy bán hàng, chăm sóc khách hàng, nâng cấp trải nghiệm mua sắm. Từ đó, công ty đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thông qua việc mở rộng tập khách hàng, tăng lượt mua sắm và sản lượng tiêu thụ, không đặt mục tiêu tăng biên lợi nhuận gộp.

Doanh thu online đạt hơn 4.100 tỷ đồng trong 2 tháng (+150% sv. cùng kỳ) và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sự bứt phá của TGDĐ/DMX.


Khuyến nghị: Mua giá 135.2 ngày 23/3/2022
Trạng thái: Nắm giữ


-Tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: Vào CH Play hoặc App Store tìm từ khóa “Growth Investing” để tải về.