MWG - Ngôi sao hết thời vs FRT - Ngôi sao đang lên?

, , , , ,

MWG - Ngôi sao hết thời vs FRT - Ngôi sao đang lên?

Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động liên bị bán bán ra bởi nhóm cổ đông quỹ đầu tư nước ngoài (nhóm Dragon Capital…). Ở chiều ngược lại, FRT lại được mua ròng cũng chính từ nhóm quỹ Dragon.

Cổ phiếu MWG lần đầu tư hở room nước ngoài lên đến hơn 11% sau nhiều năm kín room ngoại và được xếp hạng cổ phiếu “kim cương” trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều gì đang xảy ra ở góc nhìn các NĐT về 2 cổ phiếu bán lẻ đầu ngành MWG và FRT?

Mời quý a/c NĐT quan tâm cổ phiếu MWG và FRT nói riêng và cổ phiếu ngành bán lẻ nói chung xem quan điểm phân tích của team CKTT qua clip.