#mwg

1 Likes

cổ ăn đậm nhất thời COvid

1 Likes

ĐÚng theo thống kê. GIờ điểm vào khoai hơn rồi.

MWG vẫn là cổ chất. ĐIểm vào ko còn vị thế nữa.