Mỹ vẫn trùm sò

Chỉ cần điều tiết lợi suất trái phiếu, đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác thì xem ra Mỹ nhập khẩu hàng rẻ hơn, giải xong bài toán thiếu hàng làm tăng lạm phát. Cả thế giới phải phục vụ Mỹ.

Mỹ nó in tiền và nó xuất khẩu lạm phát được :smiley:

1 Likes

Giá cả hàng hóa đỏ lửa vì USD index

1 Likes