NAB: Nam A Bank dự kiến đại hội cổ đông vào cuối tháng 3/2024

Ngân hàng TMCP Nam Á ( NAB ) sẽ niêm yết cổ phiếu NAB trên sàn HOSE trong tháng 3 tới đây. Trước đó, cổ phiếu NAB đang được giao dịch trên UPCoM và sẽ hủy đăng ký giao dịch hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB trên UPCoM từ ngày 29/2/2024. Nam A Bank báo lãi trước thuế cả năm 2023 ở mức 3.304 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ và vượt 27% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản của ngân hàng mở rộng 18,2% so với đầu năm, lên mức 209.900 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/nam-a-bank-du-kien-dai-hoi-co-dong-vao-cuoi-thang-32024-post31696.html

4 Likes