Năm 2023 tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, trong bối cảnh năm 2023 là một năm khó khăn của điều hành chính sách tiền tệ, đây là con số rất tích cực và là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và cả ngành ngân hàng trong cả năm vừa qua và vào giai đoạn cuối năm. Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14 - 15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cho vay, đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt hồ sơ vay, đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên toàn quốc; gia tăng các chương trình, sản phẩm tín dụng đặc thù, ưu đãi..., tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/nam-2023-tang-truong-tin-dung-dat-khoang-13-5/320023.html