Năm 2024, “bức tranh” dệt may vẫn sáng tối đan xen

Ngành dệt may Việt Nam đang phục hồi với sự suy giảm về giá trị xuất khẩu và giảm 10,8% trong 10 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sợi và hàng may mặc đã giảm 12,4% so với cùng kỳ. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP thực năm 2023 của các thị trường trọng điểm của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Các thị trường trọng điểm của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP khá tốt và giá trị xuất khẩu của ngành đang phục hồi.
Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng dường như đã suy yếu hơn và tiền tiết kiệm của hộ gia đình tại Mỹ cũng giảm, báo hiệu cho hoạt động tiêu dùng trong tương lai có thể gặp thách thức.

Thông tin chi tiết: https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/nam-2024-buc-tranh-det-may-van-sang-toi-dan-xen-3356226/