Năm 2024: Đối mặt nợ xấu tăng, ngân hàng vẫn sẽ lãi đậm

Báo cáo của Chứng khoán KB Việt Nam ( KBSV ) cho thấy ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong năm 2023. Tình hình giải ngân trong năm 2023 tương đối chậm, chủ yếu đến từ kinh tế khó khăn khiến các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm, kéo theo cầu tín dụng của doanh nghiệp, người dân giảm. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) cho thấy, tính đến ngày 27/12, tăng trưởng tín dụng đạt 12,26%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng 14% của năm 2023. Tín dụng tăng chậm sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các nhà băng. Tăng trưởng tín dụng chậm, nợ xấu cao khiến lợi nhuận ngân hàng quý IV/ 2023 và cả năm 2023 tăng trưởng thấp.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/nam-2024-doi-mat-no-xau-tang-ngan-hang-van-se-lai-dam-20180504224293593.htm