Năm 2024, thị trường bán lẻ sẽ hồi phục tới đâu?

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang có nhiều thay đổi, trong đó cấu trúc hàng hóa của năm 2023 có sự thay đổi rất lớn so với năm 2022. Niềm tin của người tiêu dùng ( CCI ) tại Việt Nam giảm xuống mức thấp, đây là một trong những yếu tố tác động làm thay đổi thị trường. Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM ( Saigon Co. op ) dự đoán rằng năm 2024, kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nam-2024-thi-truong-ban-le-se-hoi-phuc-toi-dau-188240213113116124.chn

7 Likes