‘Năm bầu cử’ 2024 ảnh hưởng thế nào đến thị trường thế giới?

Các quốc gia tổ chức bầu cử trong năm 2024 chiếm hơn một nửa số dân và hơn 60% về sản lượng các ngành trong nền kinh tế toàn cầu. Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lớn vào năm 2024, trong đó những diễn biến có thể tác động không nhỏ đến xu hướng thị trường. Châu Âu 6 cuộc bầu cử lớn sẽ diễn ra trên toàn lục địa già trong năm 2024, trong đó lần lượt từ ngày 10/3 ở Bồ Đào Nha, ngày 9/6 ở Bỉ, ngày 6 - 9/6 tại Nghị viện Châu Âu, cuối mùa thu/ đông ở Croatia, tháng 11 ở Romania, và Áo ( chưa rõ thời gian ).
Việc EU tăng nợ chung để hỗ trợ quá trình phục hồi sau đại dịch đã giúp giảm bớt rủi ro về nợ của nước này.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nam-bau-cu-2024-anh-huong-the-nao-den-thi-truong-the-gioi-188240213130817066.chn

4 Likes