Nắm giữ bao nhiêu tỉ trọng trong xu hướng lên xuống thất thường?

Nay thị trường xanh tím đẹp mắt nhìn có vẻ thích thú thật đấy
Nhưng mà nên múc nhiều chưa ?
Rõ là chưa vì xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng giảm chung
Tỉ lệ tài khoản nên chỉ duy trì dưới mức 30%
Vì biết đâu ngày mai chúng ta còn cần TBG ^^