Năm mới, đầu tư vào phân khúc bất động sản nào sẽ 'hái ra tiền'?

Thị trường bất động sản năm 2024 được xem là thời điểm tốt để đầu tư, với nhiều nhà đầu tư có sẵn tiền đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào trong năm 2024. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, năm 2024 là cơ hội tốt để đầu tư vì giá một số phân khúc đầu tư đã xuống, duy chỉ có bất động sản phục vụ ở thực thì giữ giá. Các thị trường như Hà Nội hay các tỉnh thu hút vốn FDI mạnh là những khu vực đầu tư tốt. Tuy nhiên, cần lựa chọn thị trường, có thể chú ý đến các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp. Các nhà đầu tư có sẵn tiền đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào trong năm 2024 sẽ "ăn nên làm ra".

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/nam-moi-dau-tu-vao-phan-khuc-bat-dong-san-nao-se-hai-ra-tien-4220-1156288.htm

5 Likes