Năm mới, Microsoft lại dùng cách cũ để khiến người dùng bực bội vì lời nài nỉ cập nhật Windows 11

Microsoft đã quảng cáo cho người dùng Windows 10 bằng cách đưa ra các đề nghị nâng cấp, bao gồm các cửa sổ pop - up toàn màn hình, khuyến nghị nâng cấp và lưu ý rằng người dùng có thể quay lại Windows 10 trong vòng mười ngày đầu tiên nâng cấp. Tuy nhiên, thị phần trên toàn thế giới của Windows 11 vẫn chỉ là 26,5% so với 67,4% của Windows 10. Với việc Windows 10 sắp hết hạn sử dụng vào tháng 10 năm 2025, Microsoft có thể sẽ đẩy mạnh quá trình nâng cấp Windows 11 hơn nữa.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/nam-moi-microsoft-lai-dung-cach-cu-de-khien-nguoi-dung-buc-boi-vi-loi-nai-ni-cap-nhat-windows-11-51349.html

6 Likes