Năm thắng lợi của ngành dược

Năm 2023 là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế cả trong và ngoài nước. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, các công ty ngành dược phẩm vẫn sống khỏe và có nhiều đơn vị báo lãi kỷ lục năm qua. Dược Hậu Giang là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong ngành dược phẩm đang niêm yết trên sàn chứng khoán.
Năm 2023, doanh thu thuần tăng 7% lên 5.015 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc nghìn tỷ với 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.
Kết quả này có được, theo công ty là tập trung bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng.
Tuy nhiên, biên lãi gộp trung bình cả năm đạt 46,7%, thu hẹp so với mức 48% của năm 2022 do giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nam-thang-loi-cua-nganh-duoc-202422133929880.htm

5 Likes