Nam Việt (ANV) lên kế hoạch phát hành thêm hơn 133 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Công ty CTCP Nam Việt ( ANV - sàn HOSE ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến phát hành thêm 133,13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, trong vòng 45 ngày kể từ khi UBCK thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022. Sau phát hành, Nam Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 2.667 tỷ đồng và có 411.750 cổ phiếu quỹ. Công ty cũng sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 5.360 tỷ đồng tính đến ngày 30/09/2023, giảm nhẹ so với đầu năm. Cổ phiếu ANV tăng hơn 40% kể từ đầu năm, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12 tại mức giá 30.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nam-viet-anv-len-ke-hoach-phat-hanh-them-hon-133-trieu-co-phieu-ty-le-11-post336367.html