Nâng cao hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan

Hải quan Việt Nam đã được giao đăng cai Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan thế giới ( WCO ) năm 2023.
Sự kiện này đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và được WCO đánh giá rất cao. Để tiến tới xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, Hải quan Việt Nam cần ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ thông minh của hải quan các nước tiên tiến trên thế giới. Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của WCO được đánh giá là bước tiến quan trọng của Hải quan Việt Nam trong vai trò thành viên WCO.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/nang-cao-hoi-nhap-quoc-te-trong-linh-vuc-hai-quan/323631.html

7 Likes