Nâng mức tự chủ, đơn vị có phải nộp lại nguồn cải cách tiền lương?

Đơn vị sự nghiệp công lập của bà Lê Huyền Trang có thu, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ( nhóm 3, có hoạt động thu phí, lệ phí và thu dịch vụ ) và từ ngày 1/1/ 2023 được UBND tỉnh giao quyền tự chủ. Khi chuyển đổi từ đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên thì nguồn cải cách tiền lương còn dư đơn vị có phải nộp lại Ngân sách Nhà nước không? Bộ Tài chính trả lời rằng việc trích và sử dụng nguồn cải cách tiền lương đối với đơn vị tự chủ toàn phần chi thường xuyên cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/ 2023/ TT - BTC ngày 17/ 7/ 2023 của Bộ Tài chính đối với năm 2023. Khi đơn vị chuyển đổi loại hình từ đơn vị nhóm 3 sang đơn vị nhóm 2 thì nguồn cải cách tiền lương đã trích đúng, đủ theo tỷ lệ được tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/nang-muc-tu-chu-don-vi-co-phai-nop-lai-nguon-cai-cach-tien-luong/323651.html

4 Likes