Nâng tầm thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ( TPDN ) đang có cơ cấu nhà phát hành tập trung chủ yếu là ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản. Trong tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành 923.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2023, giá trị trái phiếu do ngân hàng phát hành có quy mô 304.000 tỷ đồng ( chiếm 33% ), trái phiếu bất động sản đạt 347.000 tỷ đồng ( chiếm 37,6% ) và còn lại hơn 271.000 tỷ đồng là của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như năng lượng, xây dựng, sản xuất và dịch vụ. Đỉnh đáo hạn năm 2024 của thị trường TPDN cũng chính là đỉnh nợ của TPDN ngành bất động sản, với các doanh nghiệp phải tập trung cơ cấu nợ nhằm tính toán các giải pháp tài chính phù hợp để trả gốc và lãi, cũng như định hướng phát triển trong lúc thị trường còn đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/nang-tam-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-51369.html

6 Likes