⚛️ Nàng yêu hoa tím

Bđs a thích những mã vẻ đẹp tiềm ẩn như l18 hơn;)

1 Likes

Bác này có nick ảo diệu nhỉ

1 Likes

Dạ mỗi người một cách nhìn thì mới hấp thụ được sự đa dạng của nhiều cổ phiếu khác nhau thuộc cùng một họ. Em mua theo sự khuyến cáo của sư phụ em. Sư phụ em nói không bao giờ sai, chỉ thỉnh thoảng không đúng thôi hà.

6 Likes

Nay e lên tàu pvc hy vọng t3 k bị lõm

1 Likes

Đây ạ. Lái bắt đầu cho hành trình bung nóc đây.

6 Likes

Nay mới ra news. :grinning:

1 Likes

@PhamKieuTrinh Yêu hoa tím là yêu từ thuở nhỏ nha bác, chứ đừng tím mới đu thì ko yêu lâu được đâu

1 Likes

Nếu bác hỏi những người ở đây đều biết em khuyến cáo vào lúc mùa hoa vàng thậm chí hoa đỏ không thôi. Phải không các bác?

8 Likes

Quá chuẩn luôn :+1::+1::+1:

2 Likes

Theo Trinh kể cả lúc tt trồi sụt khó chơi nhất vẫn có quà

3 Likes

Bạn ấy đã phán con nào là con đấy OK bác ạ, mà lại rất quan tâm f0 chi tiết luôn

4 Likes

https://nhaquanly.vn/chung-khoan-ban-viet-cua-ba-nguyen-thanh-phuong-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-30-a8378.html?fbclid=IwAR3DzK3ObysQLj2K0qjf21QKYsjTRcgJAzLGJKDWXb_A7z6zAdkPJjV9-7E VCI! Tuần tới là tuần của VCI