Nay có mã nào hay không các bác

Em đang được phím mấy mã này
TTN, HBC, HAH, VOS