Nay có tin gì mà mấy mã nay bung trần vậy các bac

$DGT $VPS trần với gần trần là sao

họ nhà đó trần mà

VPS lead Dgt có mà chạy tít mù cho xem