Nay giá đỏ không mua mai giá xanh lại đua?

Nhận định thị trường ngày 5/5

VNI Hướng Đến 1300

Thị Trường Phân Hóa

Full Hàng Gòng Lỗ
https://youtu.be/6Iy9mC1zMVY