NBC: Đại dịch ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD quý 3 mặc dù giá than thế giới tăng mạnh

Mới đây, NBC đã công bố KQKD Q3/2021. Doanh thu Q3 ở mức 724 tỷ đồng (-8,5% so với cùng kỳ) trong khi lợi nhuận ròng chỉ đạt 11 tỷ đồng (-92,5% so với cùng kỳ).

Sản lượng than giảm do đợt bùng phát Covid lần thứ 4. Tổng sản lượng tiêu thụ than tại Việt Nam trong Q3/2021 đạt 10,9 triệu tấn (-7% YoY), khi nhu cầu than từ các nhà máy nhiệt điện giảm -6% YoY vì tiêu thụ điện ở mức thấp trong thời gian bùng phát dịch. Nhu cầu than từ ngành xi măng cũng giảm -18% YoY do tiêu thụ xi măng giảm -24% YoY trong Q3/2021.