Nền móng cho thị trường bất động sản phát triển bền vững

Chứng khoán BIDV ( BSC ) cho rằng các luật mới được thông qua cùng với những chính sách nhất quán mở ra kỳ vọng tích cực vào một thị trường bền vững hơn, pháp lý chỉnh chu và minh bạch. Môi trường đầu tư các dự án bất động sản sẽ có nhiều chuyển biến quan trọng trong thời gian tới, xoay quanh các Luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua bao gồm Luật Nhà ở ( sửa đổi ), Luật Kinh doanh bất động sản ( sửa đổi ) và Luật Đất đai ( sửa đổi ), có hiệu lực từ 1/1/2025. Kỳ vọng nguồn cung sẽ sớm được mở khóa, khi hơn 50% các dự án vướng mắc pháp lý đều đến từ khó khăn trong công tác xác định giá đất. Luật cũng nhấn mạnh và quy định cụ thể hơn về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Việc này giúp hội tiếp cận quỹ đất trở nên công bằng đối với tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có nền tảng tài chính và năng lực triển khai tốt.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nen-mong-cho-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-ben-vung-2024212212426204.htm

4 Likes