Nên mua cổ phiếu giá cao hay thấp?

, , , , ,


Nếu mà giá cổ phiếu giá thấp là tốt, là rẻ thì đơn giản quá rồi. Cứ chọn cổ phiếu giá thấp để mà mua thôi , khỏi phải phân tích làm gì cho mệt.

Đầu tiên chúng ta cần phải thừa nhận với nhau đó là. Giá cao chưa chắc đã đắt và giá thấp không có nghĩa là nó rẻ nhé các bạn.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đơn giản về cách định giá doanh nghiệp như sau:

Ví dụ 2 doanh nghiệp A và B có giá trị bằng nhau và = 100 đồng. Tức là bạn phải bỏ ra 100 đồng để mua doanh nghiệp A hoặc doanh nghiệp B.

  • Doanh nghiệp A chia công ty thành 100 phần bằng nhau để bán từng phần doanh nghiệp. Như vậy 1 cổ phiếu của doanh nghiệp A sẽ có giá là 1 đồng

  • Doanh nghiệp B thì chỉ chia công ty thành 50 phần bằng nhau thôi nên giá 1 phần (tức là 1 cổ phiếu ) sẽ có giá là 2 đồng.

=> Vậy là chúng ta có giá cổ phiếu A là 1 đồng < giá cổ phiếu B là 2 đồng

Lúc này chúng ta không thể nói cổ phiếu A rẻ hơn cổ phiếu B được. Vì 2 doanh nghiệp này có giá trị bằng nhau và đều bằng 100 đồng

Đến đây nhiều bạn sẽ hiểu được vấn đề:

Tức là cái giá của cổ phiếu nó sẽ không quyết định doanh nghiệp đó đang đắt hay rẻ. Mà phải so sánh đắt rẻ bằng giá trị doanh nghiệp tức doanh nghiệp có giá 100 đồng hay 90 đồng …

Nếu doanh nghiệp nào chia công ty thành nhiều phần thì giá cổ phiếu thấp và doanh nghiệp nào chia công ty thành ít phần thì giá cổ phiếu sẽ cao. Và những doanh nghiệp ko tốt họ lại thường hay chia tách cổ phiếu dẫn đến giá cổ phiếu thường thấp.

Qua ví dụ trên thì ta cũng có thể biết cách tính giá trị vốn hóa hiện tại của 1 doanh nghiệp. Chúng ta sẽ lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp. Ví dụ giá trị vốn hóa doanh nghiệp A sẽ bằng 1 nhân với 100 và bằng 100 đồng

Và để so sánh thì chúng ta sẽ so sánh đắt rẻ bằng cái giá trị vốn hóa này.

Hy vọng các bạn sẽ không còn chán ghét cổ phiếu có giá cao rồi đúng không, vì cao chưa chắc đã đắt nhé các bạn nhé!

Nếu có câu hỏi nào liên quan đến chứng khoán các bạn cứ nhắn mình giải đáp nhé.

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ !

1 Likes

Đặt tiêu đề là thấy n.g.u ngay trong suy nghĩ