Nên mua gì bán gì lúc này

Khi VNINDEX hưng phấn phiên đầu năm mở cửa tạo GÁP thì hiện tại nên mua hay bán để tiếp tục chờ về lấp lại GAP rồi mới giải ngân

ACE tham gia nhóm chứng khoán để có được chiến lược cũng như CP chất lượng cho danh mục mình


■■■■