Nếu điều kiện vậy thì chắc chắn đầu tư sẽ có lãi trên thị trường chứng khoán

PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG KHI VƯỢT ĐỈNH:

Quy tắc ở đây là luôn so sánh các mối quan hệ về khối lượng với mức đỉnh (hoặc mức đáy). Mối quan hệ phần trăm khối lượng trong các bài kiểm tra đó là:

• Mức giảm khối lượng từ 3 phần trăm trở xuống trong đợt vượt đỉnh sẽ cho thấy là cổ phiếu khả năng cao sẽ duy trì đà tăng.

• Khối lượng giảm từ 8 phần trăm trở lên trong đợt vượt đỉnh có thể sẽ đảo chiều xu hướng.

Note: Tại sao tác giả lại muốn khối lượt vượt đỉnh phải lớn hơn 8% thay vì bé hơn 8%. Thông thường khối lượng lớn hơn đỉnh trước để hấp thụ hết lượng cung từ nhà đầu tư mua ở đỉnh củ. Vì vậy vượt vượt đỉnh sẽ không tạo ra những cú gọi là: “Bull Trap”.

Chúng ta có thể ứng dụng phương pháp khối lượng này vào phân tích thực tế về Vnindex hoặc cổ phiếu nhé.

" Thị trường sẽ không có cái gì hoàn hảo" trích Mark Minevini. Nên không thể ép buộc tất cả các lần vượt đỉnh đều có khối lượng. Đôi lúc sẽ có một vài ngoại lệ là cổ phiếu đã cạn cung vượt vượt đỉnh sẽ không có khối lượng.

Nguồn: Sách bí mật về khối lượng và Trần Đức Lương

1 Likes