Nếu thị trường dí thêm 20-30 điểm thì sẽ tạo sự cân bằng

Thị trường sẽ có quả dí càng sâu phiên hôm nay càng tốt

nhưng điểm mua tích lũy đã tới

ko vội vàng dc, mua từ từ sẽ k sợ , chuẩn bị cho sóng ĐHCĐ đầu năm

Các mã đầu cơ mạnh sẽ cần thêm 2 phiên nữa mới cân bằng