New chapter after the cricis!

Thị trường xác lập vùng đáy bằng phiên tăng cực mạnh hôm thứ 3, thanh niên rút phích điện và đầu xỏ đã bị bế đi, các thành phần thao túng giá không còn đất diễn, thủ tướng có thể thuê cố vấn từ Mỹ để hoàn thiện chứng khoán Việt. Thị trường chứng khoán sẽ lên một tầm cao mới. Chúc mừng chúng ta, chứng sỹ kiên trì!