Nga công bố chiến lược sản xuất hữu cơ

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã phê chuẩn kế hoạch triển khai Chiến lược Sản xuất Sản phẩm Hữu cơ đến năm 2030 và đánh giá sản phẩm hữu cơ là không sử dụng phân bón khoáng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các hóa chất nhân tạo khác trong sản xuất. Chiến lược chỉ ra rằng sản xuất nông nghiệp "sạch" dù có giảm sản lượng, song giảm tác động tiêu cực đến môi trường, ngăn chặn được tình trạng ô nhiễm hóa chất nước ngầm, cũng như thoái hóa đất. Tổng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ đến năm 2025 phải đạt ít nhất 40,5 tỷ ruble ( khoảng 450 triệu USD ) và đến năm 2030 tổng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ sẽ tăng lên 149,8 tỷ ruble. Xuất khẩu sản phẩm hữu cơ phải tăng lên 6,5 tỷ ruble và đến năm 2030 tổng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ sẽ tăng lên 149,8 tỷ ruble. Nga sẽ xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và hạ tầng sản xuất, mở rộng xuất khẩu.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/nga-cong-bo-chien-luoc-san-xuat-huu-co/323528.html

3 Likes