Nga vs Ukraina .... Liên quan QUÁI gì tới VN

Các bác sợ pháo bay lạc từ Ukraina qua VN à :)))))