Ngân hàng BID

** #BID vận động như thế nào ?

m cũng đồng quan điểm vs bạn, ngân hàng nói chung sẽ còn pha giảm, rồi sẽ tích lũy và kéo tt hồi phục, chắc phải tầm tháng 4 năm sau trở đi