Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 4/2023

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển ( PGB ) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/ 2023 với lỗ 4,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi tới 118 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 30% so với năm 2022, chủ yếu do giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và tăng trưởng tín dụng tập trung vào tháng cuối năm 2023. Tổng tài sản của PGBank tăng 13,3% so với đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 21,6% lên 35.335 tỷ đồng và nợ xấu là 905 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ngan-hang-dau-tien-bao-lo-trong-quy-4-2023-188240118202518648.chn

6 Likes