Ngân hàng MB (MBB) Phát hành 3 lô trái phiếu đầu tiên năm 2024, huy động 1.050 tỷ đồng

Ngân hàng MB vừa phát hành liên tiếp ba lô trái phiếu hồi cuối tháng 3 vừa qua, huy động thành công 1.050 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB, mã MBB, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc phát hành 3 lô trái phiếu liên tiếp trong tháng 3/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu MBBL2431001 được phát hành ngày 27/3/2024, khối lượng 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Lãi suất 6,5%/năm.

Lô thứ hai mã MBBL2431002, phát hành ngày 29/3/2024, khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 6,2%/năm.

Cả hai lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 7 năm.

Riêng lô trái phiếu mã MBBL2434003 được phát hành ngày 29/3/2024, khối lượng 800 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 800 tỷ đồng; lãi suất 6,5%/năm. Với kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 29/3/2034.

Đây là ba lô trái phiếu đầu tiên được Ngân hàng MB phát hành trong năm 2024. Qua đó, ngân hàng này huy động được 1.050 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, MB phát hành tới 12 lô trái phiếu, huy động 3.449 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, MB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 38.684 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Ngoài mảng chứng khoán kinh doanh thì các mảng kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư và góp vốn, mua cổ phần đều “đi lùi” so với năm trước.

Nhờ giảm gần 2.000 tỷ đồng chi phí dự phòng, MB báo lãi sau thuế hơn 21.053,8 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Tuy nhiên, chất lượng nợ vay là một điểm trừ trong hoạt động kinh doanh năm qua của MB. Tính đến cuối quý IV/2023, số dư nợ xấu của MB tăng 95% từ hơn 5.031 tỷ đồng lên hơn 9.804 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,09% lên 1,6%.

Mới đây, Ngân hàng MB đã công bố tài liệu trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 19/4 tại Hà Nội.

MB lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng trưởng 6-8% so với thực hiện năm 2023. Tăng trưởng tổng tài sản ở mức 13%, tương ứng đạt gần 1,23 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp nhu cầu sử dụng vốn, trong khi mục tiêu trung bình trong 5 năm tới là 15%/năm. Mục tiêu tín dụng tăng trưởng từ 15% đến 16% trong năm 2024, tùy thuộc theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ngoài ra, trong năm 2024, MB cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9%, tuân thủ Basel II.