'Ngân hàng Nhà nước phản ứng chậm, thanh tra giám sát yếu kém'

Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo kết quả kiểm toán Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cho biết rằng việc Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) điều chỉnh lãi suất đột ngột gây bất lợi cho nền kinh tế. Việc này đã gây ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế, khiến người dân và doanh nghiệp không thể lập được kế hoạch kinh doanh dài hạn ổn định. Kiểm toán cũng đánh giá rằng việc xử lý các tổ chức tín yếu kém còn chậm và kéo dài tiến độ xử lý.

Thông tin chi tiết: https://www.baogiaothong.vn/ngan-hang-nha-nuoc-phan-ung-cham-thanh-tra-giam-sat-yeu-kem-192231121160926526.htm