Ngân hàng Nhà nước vừa tuyển thêm lượng lớn Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng tại trụ sở và hàng loạt chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả kỳ thi tuyển công chức loại C vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung Ương năm 2023, trong đó có 28 người trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng với tỷ lệ chọi khoảng 1: 24. Ngoài ra, NHNN cũng hoàn tất tuyển dụng nhiều vị trí tại NHNN các chi nhánh, bao gồm hơn 20 Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ và hơn 60 Chuyên viên Thanh tra Giám sát Ngân hàng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ngan-hang-nha-nuoc-vua-tuyen-xong-luong-lon-chuyen-vien-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-tai-tru-so-va-hang-loat-chi-nhanh-188240211205417781.chn

5 Likes