Ngân hàng SCB báo cáo 'nhảy múa' ra sao về cho vay, lợi nhuận?

Báo cáo tài chính của ngân hàng SCB không đáng tin cậy với số liệu dư nợ cho vay đạt 677.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2022. Dư nợ cho vay tăng đều qua từng năm, nhưng báo cáo này ẩn đi thông tin về cơ cấu ngành nghề cho vay. Dư nợ cho vay tại SCB tăng tới 20% so với đầu năm, trong khi mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống của năm này là 18,17%. Báo cáo tài chính của SCB không công bố chi tiết về nợ xấu cũng như giao dịch với các bên liên quan hay thông tin về huy động trái phiếu.

Thông tin chi tiết: https://tienphong.vn/ngan-hang-scb-bao-cao-nhay-mua-ra-sao-ve-cho-vay-loi-nhuan-post1588280.tpo