Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HOSE): Chờ đợi một cú hích

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HOSE)

Chờ đợi một cú hích

Luận điểm đầu tư:

Sự kiên định trong chiến lược kinh doanh đã giúp hoạt động kinh doanh của ACB phát triển ổn định trong những năm gần đây với chỉ số ROE ấn tượng trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu. Hơn nữa, việc xây dựng và củng cố tệp khách hàng chất lượng cao cùng với chi phí vốn tương đối thấp sẽ là lợi thế cạnh tranh chính để ACB duy trì quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACB với giá mục tiêu năm 2024 là 30.100 đồng/cp – tiềm năng tăng giá là 32,9%.

Với tình hình kinh tế nhiều thách thức, chúng tôi cho rằng ACB sẽ phải tiếp tục nỗ lực để đạt tỷ lệ nợ xấu mục tiêu là 1% trong năm 2023. Do đó, chúng tôi nâng giả định chi phí tín dụng lên 0,35%, tương đương chi phí dự phòng là 1,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, do ACB đã ghi nhận 1 nghìn tỷ đồng cho quỹ khoa học và công nghệ trong năm 2022, chúng tôi dự báo chi phí hoạt động sẽ tương đương so với cùng kỳ, điều này sẽ bù đắp cho chi phí tín dụng tăng lên. Do đó, chúng tôi duy trì ước tính LNTT là 20 nghìn tỷ đồng (tăng 17% svck), cũng như kỳ vọng tăng trưởng tín dụng là 12% svck trong năm 2023.

Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận trước thuế là 23,7 nghìn tỷ đồng (tăng 18% svck) nhờ sự phục hồi của cả tăng trưởng tín dụng (tăng 13% so với đầu năm) và NIM (tăng 3 điểm cơ bản lên 4,18%). Mặc dù chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản sẽ dần được cải thiện giúp tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,9%, chúng tôi cho rằng chi phí tín dụng sẽ duy trì ở mức cao 0,27%, với kỳ vọng 1,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý trong năm 2024.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng ACB sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng là 6% so với đầu năm trong tháng 8, cao hơn so với mức tăng 5,33% so với đầu năm của toàn ngành. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu ACB chưa phản ánh hết giá trị của ngân hàng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể bổ sung vào danh mục đầu tư và nắm giữ cổ phiếu ACB trong trung hạn.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị:

• Tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng;
• Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn kỳ vọng, ảnh hưởng đến chi phí dụ phòng rủi ro tín dụng.

Yếu tố hỗ trợ khuyến nghị:

• Kiểm soát tốt chi phí;
• Tăng trưởng tín dụng phục hồi.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813